• Marin C. Alexandru

Excepția&regula


Source: https://www.extendyourreality.com/

Excepția lărgește și modelează regula, nu o neagă și nici nu o substituie.

Să luăm de exemplu cazul omului analizat din perspectiva existențialistă. Cu formularea "existența precede esența", în cazul omului, doctrina invocată înțelege să releve că legea omului nu e gata dată, ci cu fiecare existență umană, ba chiar în sânul fiecăreia, legea se redefinește. Tot ce făptuim, sub semnul și adesea sub blestemul libertății de a face, "ne face" ca oameni.

Tot așa, legile, esențele, generalurile se educă și se definesc ele însele, pretutindeni, prin "existență", adică prin exercițiul lor, în cadrul căruia excepția lărgește regula propusă de ele.

#Filosofie #Stiri #Cunoastere

28 afișare0 comentariu