• Alexandru Marin

Decalogul manipulării


Sursă: https://adevarul.ro/international/europa/razboiul-informational-manualele-profesionale-dezinformare-manipulare-controlul-maselor-1_5641c71af5eaafab2c76fbd7/index.html

În articolul de astăzi, vă voi prezenta succint cele zece principii ale manipulării maselor extrase din cartea lui Noam Chomsky, "Manufacturing Consent" sunt:


„1. Să distragi permanent aten­ţia de la problemele sociale reale, îndreptând-o către subiecte mi­no­re, dar cu mare impact emo­ţio­nal. Poporul trebuie să aibă mereu mintea ocupată cu altceva decât cu problemele lui reale.


2. Să creezi probleme grave, care angajează masiv opinia pu­blică şi tot tu să vii cu soluţii. Un exemplu: să favorizezi violenţa urbană şi apoi să vii tot tu cu gu­ver­narea providenţială care sal­vea­ză naţiunea în temeiul legilor re­presive cerute de popor, cu pre­ţul limitării libertăţilor democratice.


3. Să aplici treptat toate mă­su­rile dure. Ceea ce ar duce la miş­cări populare, dacă se aplică într-un singur pachet şi dintr-odată, de­vine suportabil, dacă este livrat în porţii anuale, conform unui program anunţat.


4. Să obţii acordul de moment al poporului pentru măsuri economice dure din viitor. Omul se obişnuieşte cu ideea şi înghite tot, dacă e prevenit şi amânat.


5. Să te adresezi mulţimilor ca şi cum toţi oamenii au o gândire infantilă. În felul acesta, îndrepţi mulţimile spre o gândire infantilă care nu face relaţia dintre cauze şi efecte.


6. Să faci tot timpul apel la sentimente şi la reacţii glandulare, nu la raţiune. Să încurajezi reacţiile emoţionale, pentru că sunt cel mai uşor de manevrat.


7. Să ţii poporul în ignoranţă şi în satisfacţii ieftine, dar multe. Un sistem de învăţământ corupt şi nefuncţionaleste instrumentul ide­al de a tâmpi lumea şi a o controla.


8. Să încurajezi financiar me­dia, aceea care îndobitoceşte pu­bli­­cul şi-l ţine legat de emisiuni şi se­ria­le vulgare ce trag inteligenţa în jos.


9. Să stimulezi simţământul individual de culpă, de fatalitate, de neputinţă. Omul care nu mai are îndemnul să se revolte, devine turmă şi e uşor de controlat.


10. Să apelezi la toate cuceri­rile ştiinţelor pentru a cunoaşte punctele slabe din psihologia individului şi a mulţimilor. În acelaşi timp să le discreditezi prin media, astfel ca poporul să nu creadă în mijloacele şi strategiile statale de manipulare.“


Manipularea psihologică poate fi definită ca exercițiul unei influențe necorespunzătoare prin denaturarea mentală și exploatarea emoțională, cu intenția de a profita de putere, control, beneficii și privilegii de pe urma victimei. Este important să distingem influența socială sănătoasă de manipularea psihologică. Influența socială sănătoasă apare între cei mai mulți oameni și face parte din dăruirea și relațiile constructive. În manipularea psihologică, o persoană este folosită în beneficiul alteia. Manipulatorul creează în mod deliberat un dezechilibru al puterii și exploatează victima pentru a-și servi propria agendă.

578 afișare0 comentariu