• Echipa Editorială

RomâniaEU2019: Cadrul Financiar Multianual și Combaterea Discriminării discutate în Consiliul de Afa


Printre cele mai importante teme abordate la prima reuniune a Consiliului de Afaceri Generale din acest an s-au numărat principalele metode de combatere a dezinformării de la nivel comunitar și Cadru Financiar Multianual.

Un video poate fi regăsit aici:

https://twitter.com/EUCouncil/status/1082651326306242560

Conform Calea europeană, „Prioritățile României la președinția Consiliului Uniunii Europene, cu accent pe viitorul Cadru Financiar Multianual și acțiunile UE pentru combaterea dezinformării, au reprezentat principalele teme abordate la prima reuniune a Consiliului Afaceri Generale din acest an, care a coincis și cu prima reuniune a unei formațiuni a Consiliului prezidată de către România.” [Sursă]

Domnul George Ciamba a declarat: „Bugetul Europei trebuie să reflecte tipul de Europa pe care îl dorim în viitor. Trebuie să ne asigurăm că rezultatul acestor negocieri este echilibrat și adaptat nevoilor și așteptărilor zilnice ale cetățenilor europeni. Suntem hotărâți să pregătim terenul necesar pentru a asigura un acord în timp util cu privire la următorul cadru financiar multianual”.

Tot Calea Europeană informează că „Miniștrii țărilor UE au făcut schimb de opinii cu privire la modul de reacție la dezinformare, ținând cont în special de viitoarele alegeri europene. Discuția urmează unor inițiative recente privind combaterea dezinformării, precum și solicitările Consiliului European pentru elaborarea unui răspuns coordonat.În cadrul reuniunii din 13-14 decembrie 2018, liderii UE au cerut punerea în aplicare promptă și coordonată a Planului comun de acțiune împotriva dezinformării prezentat de Comisie și de Înaltul Reprezentant la 5 decembrie 2018. Miniștrii au discutat elementele planului de acțiune care ar trebui abordate în mod prioritar, modul de asigurare a coerenței între dimensiunile interne și externe și modul de sensibilizare a publicului cu privire la această problemă.”

Bibliografie:

Sursă Calea Europeană, Viitorul buget al UE și combaterea dezinformării, temele care au strălucit la prima reuniune a Consiliului UE prezidată de România: Președinția română intervine într-un moment de importanță crucială, [Online] Disponibil la: https://www.caleaeuropeana.ro/viitorul-buget-al-ue-si-combaterea-dezinformarii-temele-care-au-stralucit-la-prima-reuniune-a-consiliului-ue-prezidata-de-romania-presedintia-romana-intervine-intr-un-moment-de-importanta-cruciala/, [Accesat la 11.01.2019]

#Romania #UniuneaEuropeana #Politica #Stiri

12 afișare0 comentariu
  • Facebook Dialectica
  • DialecticaTV
  • DialecticaTwitter
  • Black Instagram Icon

©2020 by Dialectica. Powerful independent news & knowledge website. Created & designed by Kronsavier