• Marin C. Alexandru

Ce este ''este''? - Fiinţă și timp


Sursă: https://www.librariaonline.ro/stiinte_umaniste/filosofie/diverse/fiinta_si_timp_martin_heidegger-heidegger_martin-p1014189

Ființă și timp își propune să tălmăcească unitar ființa a tot ceea ce suntem fără să știm că asta suntem. Fiecare pagină a acestei cărți reprezintă un formidabil efort de înțelegere a subînțelesului. Heidegger face o investigație în caracterul misterios al banalului și familiarului accesibil, și nu în cel inaccesibil al unui exotic ''dincolo'' prezumat.

Fiind imensă, miza acestei cărți este totodată limitată. Ea nu se ocupă decât de ceea ce se arată fără să ascundă altceva decât pe sine însuși. În acest sens, Ființă și timp este o carte fără mister. De aici rezultă trei lucruri:

1. Căutarea sensului lui ''a fi'' nu se poate face în genere, ci numai și numai în legătură cu ființa și cu felul de a fi al ființării care rostește, înțelege și se întreabă în privința lui ''a fi''. Omul este pasajul obligatoriu în cercetarea lui ''este'' și totodată blocajul asumat al acestei cercetări care nu poate sări peste timp. Ontologia devine astfel în chip fatal, ''analitică a Dasein-ului''.

2. Cercetarea lui ''a fi'' nu poate trece de granițele lumii Dasein-ului sau de Dasein ca ''fapt-de-a-fi-în-lume'', așadar de solul fenomenal pe care îl subîntinde experiența Dasein-ului cuprinsă între viață și moarte. Cartea lui Heidegger este în mod metodologic limitată la spațiul aruncării noastre aici și își refuză deliberat pătrunderea în culisele aruncării, în acolo.

3. Transcendentul nu a dispărut, dar se restrânge la felul în care Dasein-ul se depășește pe sine către propria lui lume sau la felul în care, fiind de la bun început ''lume'', el este a priori transcendent, în afara sa și în pură depășire. În acest fel, transcendentul devine transcendental.

Ființă și timp este codul de gândire al lui Heidegger, cod conceput de acesta în detrimentul codului filozofiei moderne. Limbajul tradițional al filozofiei, construit în jurul binomului magic ''subiect-obiect'', este cel care face imposibilă gândirea Dasein-ului ca fapt-de-a-fi-în-lume, a transcendentalului și a temporalității. Tocmai termenii cu care filozofia opera la tot pasul și gândirea pe care o implicau aceștia, reprezentau supremul blocaj al gândirii. În acest context, gândirea lui Heidegger este obligată să își construiască propriul ei limbaj, ceea ce înseamnă totodată să consimtă la ''destrucția'' și ''deconstrucția'' limbajului tradițional al filozofiei.

Ceea ce se arată prin sine însuși (''fenomenul'') nu ascunde ''în spatele'' său nimic, nici ''lucrul în sine'', nici infinitul spiritului absolut. ''În spatele'' fenomenului nu este decât partea ascunsă a propriei sale manifestări. Iar când fenomenul acesta suntem noi înșine, tot ce putem spera este să ajungem, scoțând-o din propria ei ascundere, la ființa ''aruncării'' noastre în lume, la ființa conviețuirii noastre ''aici'' sau la ființa propriului nostru sine. Restul - adică enigma ''de unde''-lui și ''încotro''-lui nostru - este fenomenologic inabordabil și, ca atare, trebuie să rămână cu adevărat învăluit în tăcere.

#General #Stiri #Cultura #Heidegger #Filosofie

27 afișare0 comentariu
  • Facebook Dialectica
  • DialecticaTV
  • DialecticaTwitter
  • Black Instagram Icon

©2020 by Dialectica. Powerful independent news & knowledge website. Created & designed by Kronsavier