• Echipa Editorială

Brașov - Traseul cultural


Photo source: https://mrtripp.tours

Brașovul - ca cetate medievală și ca oraș montan - posedă numeroase trasee turistice menite a prezenta vizitatorilor anumite elemente componente ale urbei ce poate fi considerată cu ușurință un veritabil giuvaier românesc. Echipa Dialectica își propune să descrie sumar, prin intermediul acestui articol, „traseul cultural” al Brașovului.

Traseul cultural al Brașovului este următorul: Piaţa Sfatului - Curtea Johannes Honterus - Strada George Bariţiu - Piaţa Unirii - Colegiul Naţional „Andrei Şaguna” - Strada Poarta Şchei - Strada Apollonia Hirscher - Bd. Eroilor - Strada Lungă

Piaţa Sfatului

Piaţa Sfatului poate fi considerată „kilometrul 0” al oraşului întrucât nu numai că îndeplinește rolul de centru al Brașovului, dar totodată găzduiește un număr mare de obiective culturale [Sursa 1].

La începutul secolului al XV-lea configurația Pieței Sfatului era aproape similară cu cea din prezent, excepție făcând pârâul din Șchei, ce curgea pe strada Târgul Cailor (în prezent, str. George Barițiu) și se despărţea pe străzile Sfântul Petru (în prezent ,str. Mureșenilor) şi Porţii (Republicii), în dreptul Stâlpului Infamiei. Aici era localizat şi celebrul Pod al Minciunilor, menţionat în documente pentru prima dată abia în anul 1523 [Sursa 1].

Laturile pieței erau identificate după tipul de comerț prevalent; prin urmare latura nordică a Pieței Sfatului se numea Şirul Inului, latura sudică purta numele de Târgul Fructelor, pe când laturile de vest și de est se numeau Şirul Butnarilor, respectiv Şirul Grâului.

Piața Sfatului este delimitată de clădiri care au păstrat elemente medievale precum construcțiile amplasate la adresele str. George Bariţiu nr. 2, Piaţa Sfatului nr. 20 și Piaţa Sfatului nr. 25. Mai mult decât atât, putem identifica și clădiri din perioada Renașterii [Casa Negustorilor, Piaţa Sfatului nr. 14, casele care aparțineau patriciatului urban, Piaţa Sfatului nr. 15-16] sau mai timpurii din secolul al XVIII-lea, precum Casa Seuler (Piaţa Sfatului nr. 27), cu fațada în stil baroc. Din secolul al XIX-lea, menționăm celebra Casa Safrano (Piaţa Sfatului nr. 23), iar de la începutul secolului XX, mențioăm Palatul Czell (Piaţa Sfatului nr. 26; în prezent este sediu de bancă) și „casa parohială a bisericii ortodoxe Adormirea Maicii Domnului, ridicată în stil neobizantin, pe latura de est a ansamblului” [Sursa 1].

Printre muzeele din Piața Sfatului se numără: Casa Sfatului (muzeu de de istorie și de arheologie), Muzeul Civilizației Urbane (Piaţa Sfatului nr. 15), Muzeul Memorial „Casa Mureșenilor” (Piaţa Sfatului nr. 25).

Curtea Johannes Honterus

În curtea Bisericii Negre (mai multe informații despre Biserica Neagră pot fi găsite aici), denumită în prezent după marele umanist brașovean Joannes Honterus (1498-1549) ce a militat în favoarea extinderii curentului reformist în Transilvania, exista, în Evul Mediu, un cimitir încojurat de mai multe construcții. Dintre acestea le amintin doar pe cele care au supraviețuit: casa parohială și vestigiile capelei Sfânta Ecaterina (1388). Referitor la capela Sfânta Ecaterina, dorim să aducem în prim-plan faptul că istoricii consideră că aceasta ar fi fost construită pe locul mănăstirii premonstratense (1235) „de care se leagă prima atestare documentară a Braşovului” [Sursa 1].

Photo source: https://www.iubescbrasovul.ro

În epoca iluminismului această zonă a purtat denumirea de „Cartierul Latin” datorită faptului că o parte a construcţiilor medievale din partea de sud-vest a Bisericii parohiale Sfânta Maria (în prezent Biserica Neagră) „sunt înlocuite cu biblioteca lui Honterus şi mai multe clădiri şcolare” [Sursa 1].

Strada George Bariţiu

Strada George Barițiu era denumită „Târgul Cailor” în Evul Mediu; aceasta urcă spre Șcheii Brașovului și păstrează în prezent numeroase „dovezi” ale secolelor al XV-lea, al XVIII-lea şi al XIX-lea dintre care menționăm: (1) clădirea situată la adresa str. George Barițiu nr. 6 - casa judelui primar Valentinus Hirscher - în care a locuit domnitorul Mihai Viteazul, cu ocazia vizitei sale din anul 1600; și (2) Biserica Sfânta Treime „Grecească” (Str. George Bariţiu nr. 12) care a reprezentat primul lăcaș religios de sorginte ortodoxă din Cetatea Brașovului. Clădirea a fost ridicată în perioada 1784-1787, fiind finanțată din daniile unor mari boieri (Brâncoveni, Văcăreşti, Şuţu, Mavrocordat) originari din Ţara Românească ce se aflau în pribegie la Braşov și ale unor negustori greci. Construcţia în cauză are elementele arhitecturale postbizantine combinate cu motive ale barocului vienez târziu regăsite la nivelul fațadei.

Photo source: http://mapio.net

În cimitirul bisericii sunt înmormântați Zoe Brâncoveanu, Emanuel Brâncovean și familia domnitorului Alexandru Şuţu. Cimitirul este celebru întrucât reprezintă un veritabil lapidariu [Sursa 1].

Biserica se remarcă și prin Crucea din Cutun - cea mai veche troiță din Brașov care a supraviețuit până în prezent.

La extrema străzii, cea aflată la intersecţia Şirului Ludwig van Beethoven cu străzile George Baraiţiu şi Constantin Brâncoveanu se poate admira bustul lui Ciprian Porumbescu (1853-1883), realizat de sculptorul Vladimir Predescu. Opereta compozitorului denumită „Crai nou" a fost pusă în scenă, pentru prima dată, în sala festivă a Colegiului Naţional „Andrei Şaguna”. Ciprian Porumbescu a fost profesor de muzică la C. N. „Andrei Șaguna” (1881-1883).

Piaţa Unirii

Piaţa Unirii se află în proximitatea Bisericii Sfântul Nicolae din Şcheii Braşovului (mai multe detalii aici). Aceasta este delimitată de clădiri rezidențiale vechi, ce datează din secolele al XVIII-lea și al XX-lea; de casa parohială în stil neoromânesc, construită în perioada 1928-1929 în conformitate cu indicațiile arhitecților Victor Ştefănescu şi Vasile Moga.

Photo source: https://www.zebrasov.ro

În secțiunea de vest a pieţei, identificăm troiţa de piatră protejată de o capela pictată, ce a fost ctitorită de căpitanul Ilie Birt între anii 1738 şi 1780 [Sursa 1]. Puțin mai la nord se află monumentul eroilor din Primul Război Mondial, construit în anul 1939.

Colegiul Naţional „Andrei Şaguna”

Photo source: stirileprotv.ro

Colegiul Național „Andrei Șaguna” a fost primul gimnaziu românesc din Braşov. Clădirea a fost construită între 1851 şi 1856 în conformitate cu schițele arhitectului Ştefan Emilian.

Piatra de temelie a construcției a fost așezată în prezenţa Mitropolitului Episcopiei Ortodoxe a Transilvaniei, Andrei Şaguna. Clădirea actualului liceu este extrem de importantă pentru arhitectura neoclasică din România.

Instituția educațională a dovedit, de la instituirea sa și până în prezent, că posedă standarde înalte în ceea ce privește activitatea academică a profesorilor și elevilor săi. De istoria sa se leagă numele unor personalități românești remarcabile precum Titu Maiorescu, Emil Cioran, Octavian Goga, Lucian Blaga sau Ștefan Octavian Iosif.

Strada Poarta Şchei

Strada Poarta Şchei - după cum sugerează și numele său - este cea care trece pe sub Poarta Șchei (mai multe detalii aici).

Photo source: locuridinromania.ro

Pe această stradă sunt localizate numeroase case rezidențiale declarate monumente istorice și celebra Sinagoga neologă (la adresa Str. Poarta Șchei nr. 29), ce a fost proiectată de arhitectul Leopold Baumhorn (1899-1901).

Strada Apollonia Hirscher

Strada Apollonia Hirscher era, în Evul Mediu, Târgul de Peşte. Colţul său vestic, care se deschide înspre Piaţa Sfatului, este ocupat de Casa Negustorilor (1545) - aici regăsindu-se sediile Filarmonicii „Gheorghe Dima” și Teatrului de copii „Arlechino”, ce a fost construit în anul 1949 [Sursa 1].

Photo source: https://upload.wikimedia.org

Pe strada Apollonia Hirscher poate fi identificată casa de concerte denumită „Reduta”, ce a fost construită în anul 1893, în conformitate cu schițele lui Christian Kertsch (care era atunci inginerului şef al oraşului).

Conform Sursei 1 menționăm că actuala clădire Reduta este construită în stil neobaroc, cu o faţadă decorată cu busturi de muzicieni şi dramaturgi ai patrimoniului universal amplasate în medalioane circulare, localizate deasupra ferestrelor de la etaj.

Bulevardul Eroilor

Photo source: http://mapio.net

Bulevarul în cauză, denumit și Bulevardul Rudolf (Rudolfsring, mai apoi Bulevardul Carol I, iar în prezent Bulevardul Eroilor), este contruit fix pe traseul şanţului medieval de apărare al laturii de nord-est a Cetății Brașovului [Sursa 1]. Acesta este delimitat de clădiri precum Palatul Finanţelor (1897-1898, în prezent Primăria), Palatul de Justiţie (1902, în prezent Prefectura), Palatul Poştelor (1906), Şcoala Reală Superioară de Stat (1888-1889, în prezent corpul T al Universităţii), Casa Asociaţiei Meseriaşilor (1902, în prezent Muzeul de Artă), Liceul Romano-Catolic de Băieţi (1901, în prezent Liceul „Aprily Lajos”) și Palatul Institutului General de Pensii (1881-1885, în prezent Rectoratul Universităţii).

Între ceea ce în vechime reprezenta şanţul de apărare al Cetăţii Braşovului şi dealul Cetăţii a fost construit Parcul Rudolf, ce poartă în prezent numele diplomatului român Nicolae Titulescu. Monumentul acestuia, sculptat de Doru Drăgușin, alături de busturile poeţilor Şt. O. Iosif, opera lui Corneliu Medrea (1929) şi Cincinat Pavelescu, realizat de Gheorghe Popa (1935) se regăsesc în Parcul Nicolae Titulescu.

Între zidurile cetății şi zona istorică denumită „Blumăna”,a fost construit în anul 1959 clădirea Teatrului Dramatic „Sică Alexandrescu”. Lângă clădirea teatrului se înalță statuia lui Andrei Mureşianu, realizată de sculptorul Virgil Fulicea, în anul 1973.

În scuarul din faţa Teatrul Dramatic, a fost construit, în anul 2002, Monumentul Luptătorilor Anticomunişti din perioada 1944-1989.

Lângă clădirea Palatul Poştelor este localizat Parcul Eroilor Revoluţiei Române, unde au fost înmormântaţi o parte dintre martirii căzuţi în decembrie 1989 la Braşov.

Strada Lungă

La una dintre extremele străzii, la ieşirea spre localităţile Cristian, Râşnov, Bran, este localizată Biserica Sfântul Bartolomeu, „cel mai vechi monument de arhiteactură păstrat în oraş, datând din secolul al XIII-lea” [Sursa 1].

Photo source: http://mapio.net

Strada Lungă, era artera principală a zonei istorice “Braşovul Vechi” [Sursa 1].

La Str. Lungă nr. 5 se află fostul hotel denumit „București”, cel care l-a găzduit pe Alexandru Ioan Cuza, în drumul său spre exil.

Bibliografie:​

Sursa 1

eTurist, Traseul cultural, [Online] Disponibil la: http://turism.brasovcity.ro/index.php/trasee/detail_2/34 [Accesat la 25.06.2018]

Sursa 2

Wikipedia, Istoria Brașovului, [Online] Disponibil la: https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_Bra%C8%99ovului [Accesat la 25.06.2018]

#Brașov #General #Cunoastere #Romania

86 afișare0 comentariu
  • Facebook Dialectica
  • DialecticaTV
  • DialecticaTwitter
  • Black Instagram Icon

©2020 by Dialectica. Powerful independent news & knowledge website. Created & designed by Kronsavier