• Mohan D. Aurelian

Dan C. Mihăilescu - Castelul, biblioteca, pușcăria


(Cele) Trei vămi ale feminităţii exemplare

Photo source: http://static.elefant.ro

Titlul cărţii: Castelul, biblioteca, puşcăria.

Trei vămi ale feminităţii exemplare

Autorul: Dan C. Mihăilescu

Editura şi locul publicării: Humanitas,

București

Anul apariţiei: 2013

Număr de pagini: 200

ISBN: 978-973-50-4800-4

Unicitatea operei lui Dan C. Mihăilescu poate fi reperată încă din primele rânduri ale cărții, unde menționeză indirect, prin intermediul dezgusturilor sale, coordonatele morale după care se ghidează: „Mă îngrozesc vânătoarea, dresura, circul, certurile domestice, înjurăturile, spiritul gregar și vulgaritatea sub orice formă” (p. 5). Acestea sunt esențiale pentru a înțelege aspirațiile nobile care îndeamnă autorul să construiască „o suită de imagini ale României prin oglinda splendorii, suferinței și exemplarității feminine ipostaziate confesiv” (p. 8).

In concreto, Dan C. Mihăilescu analizează personalitățile unor femei care și-au lăsat amprenta asupra spațiului carpato-danubioano-pontic, unele dintre ele fiind mai puțin cunoscute publicului larg în prezent, însă care au reușit să se evidențieze în epocă prin erudiția, inteligența, înțelepciunea sau frumusețea lor. Prin urmare, sunt surprinse „trei tipuri de scrieri memorialistice feminine: tipul castelan (Regina Maria, Martha Bibescu, Maria Cantacuzino-Enescu), cel țărănesc (Anița Nandriș-Cudla, Elisabeta Rizea) și cel erudit (Alice Voinescu, Jeni Acterian)” (p.9).

Demersul literar în cauză este lăudabil datorită capacității sale de a identifica și, implicit, contura laconic calitățile sau defectele personajelor selectate, impregnând, în acest fel, în mentalul cititorului nevoia de a cerceta îndeaproape, pe cont propriu, veridicitatea

opiniilor schițate de către autor. Pasiunea lui D. C. Mihăilescu, care reiese din numeroase pasaje, ne indică tocmai faptul că lipsa unei argumentații solide, menită a atesta fiecare trăsătură de caracter enunțată, este voluntară. Acesta dorește să aștearnă un văl de mister peste prezențele feminine analizate (emigmatice în sinea lor) pentru a determina cititorul să deprindă o puternică înclinație spre studiul memorialisticii.

Excepțională datorită abordării memorialis-tice, Castelul, biblioteca, puşcăria este o carte ușor de citit pentru un necunoscător al istoriei autohtone, însă necesită un inițiat pentru a înțelege miriadele de referințe biografice și evaluările succinte de caracter realizate de autor.

Iată cum Dan C. Mihăilescu o descrie pe Alice Voinescu (p. 95): „Sub alura înalt apolinică palpită nesomnul dionisiac, gata mereu să descentreze chibzuința, să alerteze simțurile, să devieze cursul liniștilor interioare către zone extatice pe cât de natural atrăgătoare, pe atât de (deliberat) inavuabile...” - portretul pe care acesta îl realizează nu este limitat la activitatea cotidiană a „subiectului”, ci reprezintă o anatomie complexă (aproape intimă) a calităților, gândurilor, penumbrelor și tenebrelor ce învăluie una dintre principalele „borne” feminine ale excepționalității românești. In extenso, dacă lectorul nu este familiarizat cu biografia tuturor personajelor feminine care au marcat incontestabil istoria României, nu va putea descifra subtilitățile la care face referire autorul.

În concluzie, nu numai că recomandăm Castelul, biblioteca, puşcăria, ci considerăm că este o operă de o importanță majoră pentru orice congener ce dorește a se familiariza cu istoria României - în general - și cu biografia femeilor remarcabile din trecutul său - în particular.

#Recenzie #Cunoastere

28 afișare0 comentariu
  • Facebook Dialectica
  • DialecticaTV
  • DialecticaTwitter
  • Black Instagram Icon

©2020 by Dialectica. Powerful independent news & knowledge website. Created & designed by Kronsavier