• Echipa Editorială

Dialectica: Cine suntem?


Demersul Dialectica este rezultatul colaborării de peste 3 ani a unui grup restrâns de tineri absolvenți, specialiști în știința politică, care doresc să construiască o platformă online ce diseminează cunoaștere, știri obiective și analize pertinente.

Lipsa unui actor puternic din mass-media românească care să se ridice la standarde înalte în ceea ce privește colectarea, distribuția și evaluarea informațiilor a determinat acest grup de dialecticieni să considere necesară conturarea unui website capabil a oferi cititorilor „atpici” [cei aflați în goana după cunoaștere - cei dornici nu de senzațional și de Break News penibil, ci de informații hiperanalizate și studii complexe] analize care înglobează perspective unice, alternative asupra evenimentelor cotidiene.

Echipa Editorială - chiar dacă este specializată în știință politică, sociologie, psefologie, comunicare, mereologie, praxeologie și alte ramuri sau subramuri ale domeniilor anterior amintite - posedă un grad mediu sau ridicat de cunoștințe din variate arii gnoseologice precum: filozofie, literatură, istorie, geografie, șah, întrucât principiile sale coordonatoare (responsabilitate epistemică, importanța majoră acordată cunoașterii, principiul „rafinării prin cultură” etc.) dictează cristalizarea unei colecții bogate de informații menită a oferi posesorilor săi capacitatea de a cunoaște - cât de detaliat este posibil - mecanismele extrem de complexe care guvernează lumea.

Prin urmare, dorim să subliniem semnificația plurivalenței gnoseologice [abilitatea unui individ de a analiza pertinent multiple domenii ale cunoașterii, chiar dacă acestea nu se află în aria imediată de acoperire a „specializării” sale], deoarece una dintre obiectivele Dialectica este de a inculca orientarea conceptuală anterior amintită - prin intermediul articolelor publicate - proces simultan cu șlefuirea acestei aptitudini la membrii echipei noastre.

Ambiția, transparența, perspicacitatea și meticulozitatea Echipei Editoriale sunt principalele caracteristici care vor ghida activitatea sa editorială.

Mai jos se regășește o scurtă descriere a membrilor Echipei Editoriale:

Mohan Aurelian-Dragoş este licenţiat în ştiinţa politicã, la Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti (2014-2017), cu teza „Paradigma democrațiilor intolerante aplicată în cazul sistemului constituțional turc” și șef de promoție al departamentului de Știintă Politică în Limba Română.

Acesta a participat la elaborarea unui studiu cu tema „Criza refugiaților din Uniunea Europeană” în cadrul Institutului Diplomatic Român și a absolvit cursuri speciale de pregătire în diverse domenii (statistică, politică publică, leadership și afaceri internaționale), realizate de universități sau ONG-uri cu prestigiu la nivel internațional precum University of California, Berkeley, Massachusetts Institute of Technology, Indian Institute of Management, Bangalore și Catalyst.

Marin Constantin-Alexandru este licenţiat în ştiinţa politicã, la Facultatea de Ştiinţe Politice a Universitãţii din Bucureşti (2014-2017), cu teza ,,A Cultural-Institutional Approach to the Study of State and Society in Post-Communist Romaniaˮ.

M. C. A. este cofondatorul proiectului cultural Dialectica.

Acesta este ambasador pentru tineret în România al Aydin University, colaborator al Institutului Cultural Român ,,Dimitrie Cantemirʻʻ în Istanbul, al comunitãţilor on-line We Love Istanbul şi The Political Science Club şi al Institutului de Studii Populare. Totodată, el este blogger şi public speaker, cu interese care vizeazã domenii precum: leadership, marketing şi comunicare politicã, administraţie publicã, relaţii internaţionale şi tehnici diplomatice.

Iosipescu Matei-Neagu este licențiat în științe politice, la Facultatea de Științe Politice a Universității din București (2014 – 2017), cu teza ''Consensual Peace: A UN Peacekeeping Approach''.

I. M. N. este cofondatorul proiectului cultural Dialectica.

Acestga este trainer și coordonator al echipei de mesageri UNICEF România, începând cu anul 2015 și interesat de problematica politicilor internaționale, poezie şi artã modernã. Motto: ,,inventivitatea și curajul sunt interdependente atunci când vine vorba de atingerea obiectivelor.''

#Dialectica #General #Viziune #Stiri

43 afișare0 comentariu
  • Facebook Dialectica
  • DialecticaTV
  • DialecticaTwitter
  • Black Instagram Icon

©2020 by Dialectica. Powerful independent news & knowledge website. Created & designed by Kronsavier