• Echipa Editorială

Viziunea Dialectica


Echipa Editorială se poziționează în răspăr cu „preceptele” [dacă ne îngăduiți să le numim așa] sau zeitgeistul erei post-adevăr. Ne încăpățânăm în mod vădit să căutăm cunoașterea și adevărul faptic în orice analiză pe care o publicăm.

Prețuim cunoașterea și nu ne rușinăm să afirmăm asta.

Pudibonderia nu își are locul în acest context. Adeseori auzim argumentații ce proslăvesc abordări gnoseologice din categoria hyper-specializării economice - „nu acumulez informațiii”, „nu depun un efort” intelectual, dacă nu îmi aduce un beneficiu economic tangibil. Ce se află în afara sferei plusvalorii mercantile devine brusc (și imuabil) inutil.

Din nefericire, o astfel de mentalitate prevalează în sistemul educațional românesc, unde, din punct de vedere teleologic, domnește haosul. Sistemul românesc funcționează fără ca scopul său inerent (cel educativ) să fie conectat la „corpul profesoral” printr-un set de politici coerente menite a ameliora statu-quo-ul.

De aici provine lipsa atașamentului față de cunoaștere, iar Echipa Dialectica dezavuează o asemenea atitudine.

Atașamentul față de cunoaștere produce o serie de efecte [pe care dumneavoastră le veți evalua dacă sunt benefice sau nu]:

 1. Ne transformă în dialecticieni. Când ne raportăm la „dialectică” o facem în contextul definiției specifice filozofiei antice [DEX: dialectica = metodă sau artă de a descoperi adevărul prin confruntarea unor păreri contrare sau cu ajutorul discuției, vezi Sursa 1] și NU din interiorul modului de gândire ce aparține filozofiei marxiste. Cu alte cuvinte, ajungem la adevâr prin intermediul unui proces tripartit: (a) în primul rând, prin evaluarea - la nivel individual - a diferitelor „dileme” de natură epistemologică ajungem la o concluzie proprie (care poate să fie rodul unor preferințe subiective, gândirea fiind „viciată” de idei internalizate anterior); (b) în al doilea rând dezbatem cu alți indivizi pasionați de tema în cauză pentru a surprinde puncte de vedere similare sau contradictorii; așa ajungem să observăm punctele slabe ale argumentației noastre; (c) la final decidem dacă cadrul nsotru conceptual trebuie ajustat în funcție de alte standarde și, implicit, dacă ne menținem poziționarea inițială.

 2. Ne face să devenim meticuloși. Acest atașament ne modifică iremediabil atitudinea - dorim să studiem toate punctele de vedere existente pe un anumit subiect; doar așa căutarea noastră va fi eficientă. Concomitent, ne bazăm afirmațiile și analizele pe dovezi și pe argumente solide. Nimic nu rămâne nefundamentat !

 3. Ne obligă să avem un respect imens față de TIMP. Motiv pentru care subiectele pe care le vom analiza vor avea mereu un grad mediu sau ridicat de importanță.

 4. Ne face să eliminăm prejudecățile, judecățile de valoare, exagerările, edulcorările sau abordările partinice.

 5. Ne face să devenim flexibili în gândire. Acceptăm că obiectivitatea este greu de atins și că anumite erori de analiză (metodologice, logice, de interpretare etc.) pot să apară oricând. Cu toate acestea există „nișe” (subiecte sau tematici „cvasi-închise”, aproape soluționate) în cazul cărora putem avea un grad ridicat de siguranță când adoptăm o poziționare. În unele cazuri putem să fim tranșanți. Exempli gratia, nimeni nu poate contesta ororile produse de cele două mari ideologii ale secolului al XX-lea (asupra detaliilor structuralo-funcționale însă există încă dezbateri).

 6. Ne face capabili a înțelege importanța construirii unui sistem logico-critic puternic cu ajutorul căruia să filtrăm informațiile pe care le primim.

 7. Ne ajută la formarea unui solid sistem de valori [precum integritate, demnitate, respect față de congeneri, politețe în orice context etc.) care ne ghideză fiecare pas.

 8. Ne ajută să avem „simțul proporționalității” și al contextului istoric. Anumite poziționări ideatice sunt incompatibile, iar a menține nivelul de proporționalitate între multiple analize este important. Totodată, este benefic să evaluăm trecutul atât prin prisma valorilor și ideilor din prezent, cât și prin intermediul principiilor și contextului din era respectivă.

Tu ce părere ai despre cunoaștere în general?

Nu ești de acord cu Echipa Dialectica? Ne poți trimite oricând părarea ta aici.

Bibliografie:

Sursa 1

DEX, Dialectică [Online] Disponibil la: https://dexonline.ro/definitie/dialectica [Accesat la 01.11.2018]

#Viziune #Dialectica #General #Stiri

34 afișare0 comentariu
 • Facebook Dialectica
 • DialecticaTV
 • DialecticaTwitter
 • Black Instagram Icon

©2020 by Dialectica. Powerful independent news & knowledge website. Created & designed by Kronsavier