• Echipa Editorială

Noua platformă de știri: Dialectica și misiunea ei


Dialectica dorește să informeze cititorul, să ofere cunoaștere care ar necesita altfel zeci de ore de informare asiduă din partea cititorului

și să promoveze principii și concepte pe care le consideră salutare

formării intelectuale a individului în secolul al XXI-lea.

În lipsa cunoașterii, ignoranța primează - Echipa Dialectica

Proiectul Dialectica a fost generat de nevoia stringentă, identificată de Echipa Editorială, de a exista, la nivelul societății românești, un actor capabil a investi resurse intelectuale și temporale considerabile cu scopul de a contura analize și evaluări fundamentate pe informații riguros documentate, ce, în ultimă instanță, să conducă la formularea unor poziționări ideatice apropiate de realitatea faptică.

In extenso, platforma Dialectica - în ciuda faptului că se (auto)proclamă a fi un portal de diseminare a știrilor - se va dedica unui proces minuțios de evaluare a datelor, evenimentelor sau aserțiunilor care formează un articol jurnalistic obișnuit. Din acest motiv, Dialectica nu pretinde că va prezenta evenimentele „în direct” [în engleză, live], nu va utiliza sintagme precum „BREAKING NEWS” - „EXCEPȚIONAL” - „ȘTIRI ÎN EXCLUSIVITATE” și nu va încerca să capteze atenția cititorilor cu elemente de cancan sau publicitate.

Misiunea noastră este de a reprezenta un „far călăuzitor”, un loc al siguranței gnoseologice, în care orice cetățean se poate retrage când consideră că este „bombardat” cu subiectivism, argumentații eronate, știri false sau certitudini nefundamentate pe dovezi solide. Garantăm că, înainte de publicare, verificăm multiple surse sigure (agenții de presă / platforme de mare prestigiu CNN - BBC - The Economist - Associated Press etc.), analize ale unor organizații internaționale (O.N.U., Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional etc.), opinii ale celor mai apreciați experți din țară și străinătate; apoi - dacă identificăm „paraziți” - eliminăm prejudecățile, evaluările partinice, argumentațiile eronate sau orice încercare de edulcorare; reanalizăm diferitele unghiuri din care poate fi văzut evenimentul sau argumentația în cauză, „cântărim” dovezile a priori sau a posteriori deținute, iar apoi concepem un articol care să vă ofere faptele și, implicit, concluzia noastră.

Transparența ne caracterizează. Fapt care ne-a motivat să punem în aplicare un mecanism inedit: în majoritatea cazurilor - unde se va putea - vom prezenta multiple variante de interpretare a evenimentului analizat, vom expune faptele care ar putea cântări în favoarea interpretării respective, lăsând cititorul să își contureze o părere proprie înainte de a prezenta concluzia noastră. Concluzia se va afla la finalul articolelor de mare angajament - cele care vor analzia probleme „sensibile” pentru societatea românească sau pentru relațiile internaționale - vizitatorii noștri având, în acest fel, șansa de a ignora complet opinia Dialectica dacă consideră că deja și-au cristalizat un punct de vedere neeluctabil.

Totodată, bibliografia / sursele vor fi citate cu minuțiozitate la finalul articolelor pentru a oferi, celor care investesc încredere în Echipa Dialectica, șansa de a verifica fundamentele fiecărui raționament.

În concluzie, milităm pentru răspândirea, în societatea românească, a responsabilității epistemice. Nu trebuie să ne construim opinii în lipsa unui set solid de dovezi care să le ateste. Mai mult decât atât, dorim să aducem în prim-plan importanța ridicată pe care o acordăm cunoașterii ca element esențial în crearea măreției umane.

#General #Viziune #Dialectica #Cunoastere #Stiri

45 afișare0 comentariu