• Echipa Editorială

Politică: Raportarea noastră


Articolul în cauză este menit a explica viziunea generală a Echipei Dialectica asupra multiplelor mecanisme, principii și actori care operează în aria politicului. In extenso, fiecare postare pe teme politice - fie internaționale sau autohtone - va avea forma, structura, complexitatea și scopul unei analize academice pure. Depunem efort suplimentar pentru a elimina subiectivismul exacerbat (încercăm să tindem - cât este posibil - spre obiectivitate), prejudecățile și argumentațiile nefundamentate pe dovezi solide.

 • Menționăm că demersul Dialectica este 100% apolitic.

 • dialectica.ro funcționează cu ajutorul fondurilor personale ale Echipei Editoriale.

 • Dialectica nu este sponsorizată de terțe persoane (fizice sau juridice).

 • Dialectica nu intenționează să promoveze pe această platformă sau pe alte platforme similare asociate Dialetica persoane politice sau partide politice.

Analizele pe teme politice au ca scop aducerea în prim-plan a viziunii unor tineri specialiști în știință politică. Nu se urmărește implicarea - directă sau indirectă - în campanii electorale.

Echipa Dialectica își propune să analizeze cele mai importante noutăți de natură politică - atât din sistemul constituțional românesc, cât și din arena internațională - pentru a putea oferi cititorilor o alternativă la evaluările succinte, laconice, regăsite în mass-media românească. Totodată, Dialectica va oferi, celor interesați de anumite ramuri ale științei politice, analize detaliate, de mare angajament, menite a suprinde nuanțele unor fenomene complexe, studiate de experți consacrați la nivel internațional.

Întrucât Echipa Dialectica operează cu resurse limitate, nu vom putea analiza toate materialele sursă, contura o evaluare pertinentă, aplica metodologia D., iar apoi redacta şi publica un articol imediat cum au apărut noutăți sau schimbări într-un context socio-politic. Dacă subiectul este unul de mare importanță [este dezbătut la radio / la televizor / în presa scrisă], noi îți garantăm că îl vom evalua în detaliu şi, în scurt timp, vom cristaliza o opinie care respectă viziunea noastră referitoare la responsabilitatea epistemică. În cazul în care Dialectica nu a opinat pe marginea problemei ce te preocupă, poți să ne trimiți un mesaj [aici sau aici].

Referitor la raportarea noastră politică per se menționăm următoarele:

 1. Susținem întotdeauna poziționările legaliste, care militează pentru respectarea cadrului legislativ în vigoare, implicit pentru analiza strică a acestuia înainte de implementarea unor politici de public policy (politică publică). Nu omitem să luăm în considerare multiplele interpretări ale legislației existente (atât „litera”, cât și „spiritul” legii contează), însă dezavuăm utilizarea abuzivă, partinică și arbitrară a actelor normative.

 2. Echipa Dialectica nu are o poziționare ideologică anume. Id est, în ceea ce privește spectrul politic și ideatic nu se identifică cu un curent de gândire în mod paticular, ci susține măsurile de public policy (economice, sociale, culturale etc.) și juridice care - pe baza unor dovezi solide - dețin un potențial ridicat de a aduce plus-valoare. Progresul - definit, lato sensu, drept rezultatul unui cumul de factori economici, politici, sociali și culturali caracterizat printr-o stare de fapt superioară calitativ [unui segment temporal anterior] din punct de vedere al standardului de viață, nivelului educațional și orietării teleologice a individului - este elementul pe care Echipa Dialectica îl valorifică cel mai mult !

 3. Ne considerăm susținători şi apărători ai principiilor democrației militante. Id est, ridicăm pe un piedestal foarte înalt dispozițiile (constituționale şi extraconstituționale) care protejează separația şi echilibrul puterilor în stat, instituțiile statului democratic, reprezentații acestor instituții şi toate valorile democratice regăsite în Constituția României.

 4. Punctul (3) ne obligă să respingem cu vehemență ceea de Giovanni Sartori denumea [Sursa 1] partide anti-sistem, entități politice care nu numai că se opun formal deținătorului / deținătorilor puterii dintr-un stat democratic, ci acționează în mod vădit (adeseori belicos) împotriva ordinii constituționale actuale. O referință similară este regăsită şi la Otto Kirchheimer [Sursa 2] care distinge între opoziția loială - opoziția realizată în conformitate cu regulile, principiile şi cadrul constituțional actual - şi opoziția de principiu, element ce desemnează orice comportament politic menit a schimba radical, în conformitate cu interese personale, pe căi nedemocratice, arhitectura constituțională a unui stat democratic. În consecință, apreciem și încurajăm „opoziția loială” și dezavuăm categoric elementele acționale similare unei „opoziții de principiu.”

 5. În siajul preceptelor anterior amintite, dorim să subliniem: (1) importanța - într-o societate democratică - vitalității și acțiunii sistematice a opoziției politice, menită a diversifica spectrul ideatic regăsit la nivelul dezbaterilor politice (pe elemente de politică publică, reformă instituțională etc.); (2) importanța mecanismelor populare, democratice, de contestare a puterii; (3) nivelul ridicat de protecție a cetățenilor față de deciziile arbitrare ale instituțiilor statului pe care ni-l dorim; (4) necesitatea unui nivel optim de birocratizare [pentru definirea acestuia, verifică Sursa 3, p. 7]; (5) necesitatea unui nivel scăzut al interferenței politice cu structura și funcționarea instanțelor; (6) necesitatea reducerii sau chiar eliminării influenței pe care sfera politică o are asupra mass-media. Totodată, întrucât nu aderăm la poziționările belicoase ale actorilor politici anti-sistem, respingem, considerându-le nefundamentate și lipsite de conținut, toate orientările ideologice caracteristice celor două extreme ale continuumului politico-ideatic [acelea care și-au dovedit limitările și, în special, brutalitatea de-a lungul istoriei].

 6. Echipa Dialectica se distanțează de orice conduită și manifestare politică - din viața publică sau personală - a viitorilor editori, redactori, scriitori, foiletoniști etc. care vor publica materiale pe platforma Dialectica.

 7. Fiecare poziționare ideatică pe care Echipa Dialectica o postează trece printr-un amplu proces de analiză, motiv pentru care, la rândul lor, analizele pe teme politice vor fi bazate pe argumentații solide, însoțite de dovezi, reprezentând o chintesență pertinentă a opiniilor regăsite la nivelul celor mai importanți experți de la nivel național sau internațional.

 8. Metodologia Dialectica [denumită Metodologia D.] poate fi regăsită aici. Aceasta este aplicată la toate articolele publicate pe platformă (chiar și știrilor).

Aceste coordonate - trasate sumar - sunt oferite de către Echipa Dialectica cu intenția de a vă demonstra transparența, dorința noastră de cunoaștere și poziționarea obiectivă față de evenimentele analizate.

Bibliografie:

Sursa 1

Giovanni Sartori, Parties and Party Systems: A Framework for Analysis. Cambridge University Press, Cambridge, 1976, p. 133.

Sursa 2

Otto Kirchheimer, “Germany: The Vanishing Opposition”, In Robert A. Dahl, Political Opposition in Western Democracies. Yale University Press, New Haven, CT, 1966, pp. 237-259.

Sursa 3

Mohan Aurelian, Paradigma democrațiilor intolerante aplicată în cazul sistemului constituțional turc, Lucrare de licență, Universitatea din București [Online] Disponibil la: https://www.academia.edu/35494229/Paradigma_democra%C8%9Biilor_intolerante_aplicat%C4%83_%C3%AEn_cazul_sistemului_constitu%C8%9Bional_turc [Accesat la 23.12.2017]

#General #Dialectica #Cunoastere #Viziune #Politica #Stiri

33 afișare0 comentariu