Urban Clouds

FILOSOFIE DIALECTICA

Adevăr, cunoaștere, metafizică, etică, metaetică, liber arbitru, conștiință, ontologie - acestea sunt unele dintre subiectele pe care Echipa Dialectica le va „diseca” în analize filosofice detaliate sau în crochiuri edificatoare, menite a familiariza cititorul cu noțiuni aparent lipsite de mister, însă care, în profunzime, se dovedesc a fi tenebroase.

 

ESEURI FILOSOFICE

Per aspera ad astra

Spinoza

Baruch Spinoza (1632-1677) este unul dintre cei mai importanți filosofi - și cu siguranță cel mai radical - al perioadei timpurii moderne

G. W. Leibniz

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) a fost unul dintre marii gânditori din secolele al XVII-lea și al XVIII-lea și este cunoscut drept ultimul „geniu universal”. 

Rene Descartes

René Descartes este inițiatorul școlii de gândire numită raționalism, care a afirmat că există cunoștințe ce ar putea fi obținute numai prin intermediul rațiunii.

 

FRAGMENT DE ÎNȚELEPCIUNE

„Adevărul dispare odată cu omul. Ființa se întoarce atunci în întunericul atemporal. […] Idealul Adevărului este dar acela că toată Ființa să fie iluminată și să rămână astfel“.

J. P. Sartre - ,,Adevar și existență''

Source: Habashi Marketing

Obsesia unui gând

Nu arareori mintea ne este acaparată de un singur gând. Cu greutate reușim să ne descătușăm de sub domnia sa.

Informare corectă

În era post-adevărului, strategiile de evaluare a știrilor devin o reală necesitate. Echipa Dialectica vă propune o astfel de strategie.

Republica tăcută

Pe măsură ce veninul nazist pătrundea mai mult în gândurile francezilor, fiecare gând devenea o cucerire

Naivitatea unei monade

Și dacă ar fi să-mi aleg un Dumnezeu acum, l-aș alege pe Heidegger: "Dependent de fiinţarea care nu este el însuşi, omul este totodată departe de a fi cu adevărat stăpânul fiinţării care este el însuşi".

Anacronismul lui Homo religiosus?

Mircea Eliade spunea că există o diferență insurmontabilă în conceptualizarea timpului în societățile primitive și în societățile occidentale categoric desacralizate.

Unicitatea înșelătoare

Se formează un paradox: trăim într-un repaus în nediferențiere (nu ne remarcăm prin nimic), însă, concomitent, ne mândrim că suntem ca nimeni altul.

Despre eroi

In concreto, să ne amintim de vorbele lui Thomas Carlyle: „istoria lumii este chintesența biografiilor marilor oameni.” În prezent, omenirea ignoră tocmai această evaluare.

Privirea fenomenologică

Vederea fenomenologică este până la urmă una care își extrage acuitatea dintr-o prealabilă orbire. Toate lucrurile din jurul nostru sunt căzute, prin exces de utilizare, într-un soi de leșin ontologic. Fenomenologul dotat cu prospețimea privirii dintâi este un resuscitator apt să practice un bouche-à-bouche filozofic cu lucrurile care, victime ale anopsiei noastre, au devenit letargice

Suicid: 3 Interviuri în paralel

A descoperi resorturile mentale ale persoanei care a fost pe cale de a comite suicid, a-i înțelege psihologia și potențialele traume mi se pare paroxismul sublimului pentru orice individ care nu vrea să își petreacă toată viață doar în mincinoasa și efemera aură a hedonismului.

Contemplație şi acțiune

Uciderea nostalgiei este o altă temă exemplar ilustrată de autor, acea nostalgie și obișnuința pe care tindem să o manifestăm față de cineva; Eugen Simion reușește să surprindă acest lucru printr-o scurtă analiză despre volumul secund al romanului

A șaptea lectură posibilă a Bucureștiului

Atmosfera diluviană se țese în București precum pânza Penelopei. Cineva sau ceva îmi însoțește potopul simțirii. În această buclă spaţio-temporală nu mai există clișee culturale. Bucureștiul sunt eu şi îmi asum responsabilitatea alegerii. 

Un alt ''-ism'' al nostru

Teoria sociologică a tranziției regimurilor politice ne spune că în momentul în care o societate face saltul de la un regim A la un regim B, indiferent de natura lor, segmentul de populație cel mai afectat este reprezentat de generația de mijloc.

Era post-adevărului: realitate sau iluzie?

În 2016, când comitetul Oxford Dictionaries a ales cuvântul „post-adevăr” drept sintagma anului, a fost luată în considerare, ca fapt determinant, situația politică a vremii, marcată de „eșecuri” în ceea ce privește Brexitul și alegerile prezidențiale din S.U.A.; este oare folosit corect acest termen? 

Filosofie - Incompetentul încrezut

Mi-a fost dat să întâlnesc numeroși indivizi care trăiesc pe baza „jumătăților de adevăr” pe care le-au internalizat și transformat în borne autentice ale „filozofiei lor.” Își amintesc vag câte ceva despre un anume subiect și, pentru a da bine în societate, nu se sfiesc din a construi explicații complexe prin care să dovedească nivelul ridicat de pregătire pe care îl au.

Ființă și timp

Ființă și timp își propune să tălmăcească unitar ființa a tot ceea ce suntem fără să știm că asta suntem.

Așa grăit-a Zarathustra

„Vechile valori trebuiesc răsturnate, iar fluxul vieţii trebuie să-şi urmeze cursul său firesc într-un nou cadru axiologic.”

Secolul lui Malraux

Religia e mai vie ca niciodată iar redefinirea relației pe care o are cu politicul de asemenea.