Democrația trifazică

În interiorul democrației se naște natural o formă de aristocrație de tipul 1% vs. 99%, adică ceea ce trăim încă de la începutul mileniului

Obsesia trecutului

Obsesia românilor (oameni de rând, intelectuali, politicieni etc.) față de trecut a pulverizat orice șansă de a construi un viitor sustenabi

Ființa periferică

"On a cosmic scale, our life is insignificant, yet this brief period when we appear in the world is the time in which all meaningful qu

  • Facebook Dialectica
  • DialecticaTV
  • DialecticaTwitter
  • Black Instagram Icon

©2020 by Dialectica. Powerful independent news & knowledge website. Created & designed by Kronsavier